Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

HyFuel har fått Enova-støtte!

Nylig ble det klart at Enova gir støtte til HyFuel for å gjennomføre et forprosjekt som skal vurdere grunnlaget for å etablere hydrogenproduksjon på Fjord Base. HyFuel, som er eigd av  INC Invest, SFE og Gasnor, har fått innvilget støtte fra Enova til å gjennomføre et forprosjekt om etablering av knutepunkt i Florø for hydrogen til maritim næring. Forprosjektstøtten skal bidra til å modne knutepunktprosjekter som ved realisering skal gi kostnadseffektiv hydrogenproduksjon fra fornybar kraft.

I prosjektet samarbeider vi også med næringsklyngen Ocean Hyway Cluster. Dette er en nasjonal klynge som jobber for realisering av hydrogenbaserte drivstoff i maritim transport. Klyngen skal bidra inn i prosjektet med blant annet analyse av markedssituasjonen.

Gunstig lokasjon

Fjord Base ligger strategisk godt lokalisert for å etablere et nasjonalt knutepunkt for nullutslippsdrivstoff, og HyFuel skal gjennom forprosjektet utvikle et konsept som leverer komprimert hydrogen til maritim transport. Produksjonsanlegget for hydrogen blir en viktig del av det grønne skiftet på Fjord Base, og vil bidra til bedre klima- og miljø langs kysten.

Helene Aamodt, prosjektingeniør HyFuel

Målet vårt er å realisere konseptet i et senere hovedprosjekt, der vi skal bygge et hydrogenanlegg og levere nullutslippsdrivstoff til skipsfarten.

_MG_2910

Kontaktinfo:  

HyFuel: Vegard Lavik, prosjektleder i HyFuel – vegard.lavik@incgruppen.no

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet