Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

LNG motor med hydrogendrift

Bergen Engines (BE) er vel kjent for sine naturgassmotorer, som brukes både i stasjonære anlegg for å produsere elkraft og som skipsmotorer. Her i Norge er det nok skipsmotorene som er mest kjent og er brukt i de fleste fergesamband med gassdrift.

Gassmotorene har gitt vesentlig lavere utslipp av både CO2 og lokal forurensing (som nærmest er eliminert), men har blitt kritisert for utslipp av uforbrent metangass.

Hos motorfabrikanter og i forskningsmiljøene har det lenge vært arbeidet med gassmotorer som også kan bruke andre fornybare gasser enn biogass. Nå har BE kommet et langt stykke på vei med innblanding av 15 % hydrogen i naturgassen. Dette har som forventet gitt lavere utslipp av CO2, men også metanslippet er blitt redusert som følge av bedre forbrenning. Dette har skjedd uten fysiske modifikasjoner på motor, samtidig som ytelsene har blitt opprettholdt. Neste steg er testing med innblanding av 60 % hydrogen – og målet er at motorene på sikt skal kunne gå på ren hydrogen.

Dette understreker nok en gang hvor viktig det er å starte med lavutslipp LNG i dag, for senere å blande inn fornybare gasser etter hvert som teknologien og tilgangen på drivstoff blir forbedret.

Å sitte i ro og vente på at den endelige løsningen skal bli ferdig utviklet før vi gjør noe vil ikke bringe oss til målet om klimakutt i 2030.

rollsroyce-bergen-cfb0232

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet