Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Med LNG på vei til nullutslipp

MS Harald Martin er det nyeste tilskuddet i flåten til Nordlaks. På vei fra verftet til Vesterålen ble Harald Martin bunkret med LNG i Ålesund.

Skipet skal frakte levende fisk for Nordlaks, og er planlagt for energieffektiv og miljøvennlig drift med batteripakker og gassmotorer. I dag bruker de naturgass og oppnår store utslippskutt, i neste omgang kan de ta i bruk biogass og drive skipet med null- utslipp. Slike LNG drevne skip gir viktige bidrag i det grønne skiftet – og kan enkelt og sømløst bli helt uten utslipp.

Gasnor_Aalesund_ValentoMedia-09

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet