Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Metanslipp fra gassmotorer – er problemet så godt som løst?

Mange snakker som om metanslipp (uforbrent metan) i gassmotorer et uløselig problem, det er det ikke. Når det vises til uforbrent metan brukes det gjerne referanser til eldre gassmotorer. Det blir misvisende – for å si det forsiktig. Når de første gassmotorene ble tatt i bruk var målet å kutte utslipp av NOX, som er et alvorlig miljøproblem. Gassmotorer kan redusere NOX med nærmere 90 % og støv/partikler blir «eliminert», miljøgevinstene er udiskutable.

Klimaeffekten av metanslipp hadde i starten liten oppmerksomhet, men i de senere årene har motorprodusentene gjort en betydelig innsats for å løse dette problemet. Wärtsilä kan dokumentere at nye motorer har redusert slike utslipp med 85 % i forhold til motorer som ofte brukes som referanse. Med høytrykks motorer er utslippene redusert til et minimum (MAN).

wart

Ifølge de fremste norske fagmiljøene er uforbrent metan et problem som kan løses, men det vil koste ekstra. Eksempelvis kan problemet reduseres til et minimum med høytrykks motorer eller system for forbrenning av metan i eksosgassen. Nye motorer er uansett vesentlig bedre enn eldre. Kritikk av moderne motorer, med utgangspunkt i gammel teknologi er enten basert på manglende kunnskap eller bevisst feilinformasjon.

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet