Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Nortura SA forlenger leveringsavtale med Gasnor til Norske Dyremat AS og Nortura Malvik

Nortura og Gasnor har blitt enige om forlengelse av leveringsavtalen til slakteriet i Malvik og Norsk Dyremat i Sirevåg. Nortura har lang tradisjon og erfaring med bruk av gass, og var tidlig ute med å erstatte fyringsolje med mer klima- og miljøvennlig naturgass. Mål og intensjon er at man skal se på muligheten for å etablere Biogass i henhold til bærekraftstrategien til Nortura, dette kan avtales etter nærmere dialog og enighet. Forsyningskjeden for naturgass, og utstyr hos Nortura er tilrettelagt for sømløs innfasing av klimanøytral biogass

Bruk av Biogass er en viktig satsning for Nortura og vil være henhold til Konsernets Bærekraftstrategi som ble lansert for en kort tid tilbake. Avfallsprodukter fra landbruk og slakteri forvandles til fornybar biogass som igjen brukes i deres produksjon er et godt eksempel på sirkulær økonomi i praksis.

Vi takker Nortura for tilliten, og ser frem mot en ny periode der Gasnor skal levere trygg, stabil og målsatt stadig grønnere energi.

Norturas nye slakteannlegg for storfe på Sveberg i Malvik kommune.

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet