Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Ny energiforsyning til Svalbard med norsk gass og solenergi

Gasnor har sammen med medlemmer i Energigass Norge utviklet en bærekraftig og fornybar energiløsning til Svalbard basert på norsk gass og solenergi.

Energiverket i Longyearbyen drives med kull og olje, dette anlegget er modent for utskifting og Norge må velge en løsning som best ivaretar hensynet til klima og miljø, samtidig som hensyn til forsyningssikkerhet blir ivaretatt.

Energiverket

Gruppen som har utviklet konseptet har tatt utgangspunkt i fire forhold som er viktige for samfunnet i Longyearbyen:

1 Forsyningssikkerhet. Svalbard er et samfunn der forsyningssikkerhet for energi vil være av helt essensiell betydning. Løsningen som velges må derfor være basert på velkjent og utprøvd teknologi som har vist seg å ha høy driftssikkerhet – samt muligheter for back-up/reserveforsyning. Det er alltid spennende å utvikle/teste ut ny teknologi, men det bør eventuelt gjøres i samfunn som ligger nærmere til alternative forsyningsløsninger.

2 Miljø og klima. Svalbard er også et område som er spesielt følsomt i forhold til forurensing i form av sot/partikler (som akselererer issmelting) og andre typer utslipp som skader den sårbare naturen. Miljøaspektet må følgelig tillegges stor vekt, samtidig som klimagassutslippene må reduseres betydelig.

3 Fleksibilitet for videre utvikling. Løsningen som velges for Svalbard må også være tilrettelagt for integrering av nye muligheter for fornybar og klimanøytral energi etter hvert som disse blir mer utviklet og tilgjengelig.

4 Kostnader – investering og drift. Kostnader for både investering og drift vil måtte bli tillagt vekt når et endelig valg skal gjøres.

Et system som kan ha fleksibilitet til å bruke forskjellige energigasser i samspill med maksimal utnyttelse av solenergi svarer på alle disse kravene.  For å bedre energiutnyttelsen er det også viktig å skille mellom kraftproduksjon og varmeproduksjon. Avhengig av hvilken gass som blir brukt, kan klimagassutslippene fra energiverket bli redusert med 70 – 100 %. Lokal forurensing blir nærmest eliminert.

Anlegget som vi har presentert kan ta i bruk biogass som produseres lokalt i Longyearbyen og har også muligheter for å forsyne gass til skip som opererer i området rundt Svalbard.

En rapport som ble laget på oppdrag fra Olje og Energidepartementet konkluderte med at gass og sol var den beste løsningen blant en rekke vurderte alternativer. Til høsten kommer innstillingen fra regjeringen.

Vi håper (og tror) Regjeringen innstiller på en Energiforsyning som sikrer samfunnet i Longyearbyen en trygg energiforsyning, utnytter lokal kompetanse og gir minimal påvirkning av miljø og klima.

Longyearbyen 3

  • Legg igjen e-post og telefonnummer og vi tar kontakt.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet