Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Nytt bunkringsfartøy i gang med leveranser

Bergen LNG er nå overlevert fra Westcon Yards til Bergen Tankers. Fartøyet som tidligere gikk under navnet «Oslo tank» ble opprinnelig bygd som bunkringsskip for olje. Etter ombyggingen er skipets nyinstallerte tank fylt med LNG, og på vei for å levere gass til Gasnor sine kunder.

Fartøyet vil fra start operere ut fra Gasnor sitt produksjonsanlegg på Kollsnes i Øygarden og vil blant annet forsyne Havila Kystruten og Hurtigruten med LNG. Avtalene om å levere LNG til disse skipene i «verdens vakreste og reneste sjøreise» var avgjørende for at Gasnor tok beslutning om et dedikert bunkringsfartøy.

Sammen med Pioneer Knutsen vil Bergen LNG styrke tilgjengeligheten på LNG bunkers. Vi gleder oss over å kunne tilby en sikker, fremtidsrettet og robust bunkringsløsning til redere langs norskekysten.

«Bergen LNG» til Gasnor er på Kollsnes.

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet