Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Rogaland Fylkeskommune går fra lavutslipp til nullutslipp

Rogaland Fylkeskommune (RFK) har inngått rammeavtale med Gasnor om å bruke biogass til oppvarming på de videregående skolene på Haugalandet.

Rogaland Fylkeskommune har i mange år brukt naturgass til oppvarming på disse skolene, og overgangen fra oljefyring til naturgass var i sin tid et stort skritt mot bedre miljø og klima.  Klimagevinsten var stor, og lokal forurensing ble nærmest eliminert når RFK gikk fra olje til naturgass. Nå har fylkeskommunen tatt et nytt skritt med klimanøytral biogass. Ved å bruke biogass fra Gasnor vil man sørge for et klimaregnskap som få andre kan vise til.

«Biogass er trolig den mest kostnadseffektive måten å nå våre ambisiøse klimamål. Biogass kan distribueres i eksisterende infrastruktur for naturgass og kan brukes til oppvarming, drivstoff på kjøretøy og skip og er det «nullutslipps» drivstoffet som raskest og enklest kan tas i bruk i stor skala. I framtiden tror vi det vil bli behov for store mengder biogass», sier Eilef Stange Adm. Dir Gasnor AS.

«Rogaland Fylkeskommune er Miljøfyrtårn, og er svært fornøyd med muligheten til å bli enda bedre på klima. Bruk av biogass er sirkulær økonomi i praksis, og når vi tar i bruk biogass på videregående skoler på Haugalandet vil disse byggene bli helt i toppsjiktet når det gjelde klimavennlig oppvarming», sier Fylkesordfører Marianne Chesak.

Karmsund VGS

Biogassen skal komme fra RENEVO sitt nye biogassanlegg som er under bygging på Eldøyane på Stord. Gasnor er medeier i dette anlegget. Anlegget er basert på ny teknologi som er mer effektiv og gir bedre klimagevinster enn tradisjonelle anlegg.

«Selv om RFK skal varme opp store bygg med biogass er det fortsatt ledig kapasitet i anlegget, så bedrifter og kommuner på Haugalandet som har mål om å bli klimanøytrale kan nå følge eksemplet til RFK». sier administrerende direktør Eilef Stange i Gasnor.

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet