Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Stortinget sidestiller biogass med hydrogen og elkraft

Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra FrP (Terje Halleland) om å fjerne de statlige barrierene for økt produksjon og bruk av biogass. Stortinget har nå vedtatt å sidestille biogass med hydrogen og elkraft og ber blant annet om at søknadsprosessen i Enova forenkles slik at det skal bli like enkelt å søke om støtte til biogasskjøretøy som det er for elektriske og hydrogendrevne kjøretøy.

Mulighetene for å få støtte til infrastruktur/fyllestasjoner skal etter dette også forbedres. Spesielt viktig er det at Stortinget ber regjeringen «om å endre bruken av begrepet nullutslipp i alle statlige målsettinger og planer til nullutslipp og biogass, dette i den hensikt å likebehandle biogass med elektrisitet og hydrogen, og denne begrepsbruken skal gjelde allerede vedtatte og fremtidige planer»

Dette er en stor seier for biogassen som alt for lenge har vært stemoderlig behandlet i transportsektoren. Biogass har i mange tilfeller langt bedre klimaegenskaper enn både hydrogen og elkraft og disse vedtakene vil gjøre det langt enklere å øke produksjon og bruk ev biogass.

Du kan lese mer om saken her: Voteringsoversikt – stortinget.no

bilde4

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet