Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Norsk gass – verdens beste (for klima)

I en nylig publisert rapport fra IEA blir metanslipp fra energisektoren pekt på som et stort – og økende problem. Metan i atmosfæren antas å bidra med ca. 30 % av den globale oppvarmingen vi kan observere i dag. Mange mener at vi må vurdere hele verdikjeden for en energibærer når vi skal beregne utslipp, slik at klima- og miljøpåvirkning fra utvinning og transport blir hensyntatt. Det er en oppfatning som vi støtter.

Rapporten viser også at det er stor forskjell mellom landene, og at de verste har mer enn 100 ganger så høye utslipp som de beste. Norge er aller best med verdens laveste utslipp. Dersom alle hadde like lave utslipp som Norge ville de globale metanutslippene bli redusert med mer enn 90 %.

Dette viser at vi må slutte å bruke gjennomsnittstall når vi regner på utslipp fra bruk av norsk gass.

total-methane-emissions-and-methane-intensity-of-production-in-selected-oil-and-gas-producers-2021. kopi

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet