Min side
+47 815 20 080
Telefonnummer

Viderefører avtale om levering av naturgass

Ewos viderefører avtale med Gasnor om levering av naturgass. Ewos og Gasnor er blitt enige om å videreføre leveranser av naturgass til Florø for en ny periode.

Anlegget for mottak av flytende naturgass har i løpet av de siste årene fått økt kapasitet og bedriften har på den måten lagt grunnlag for en økt satsing ved anlegget i Florø. Leveransene har etter ønske fra Ewos blitt dreid mer over på skipsfrakt. Dette for å spare nærmiljøet for trafikk av tunge kjøretøy.

Gasnor ser frem til et fortsatt godt samarbeid, og mot nye år med leveranse av naturgass til en bedrift med høye ambisjoner og strenge krav til HMS.

Ewos Florø - foto Ewos
Ewos Florø 2 - foto Ewos

Flere nyheter

Til nyhetsarkivet